Rudsgade 2, st., 4291 Ruds Vedby

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Brighton Clairvoyance gør sig gældende pr. 1. januar 2023.

Produkter og tjenester udbydes af:

Brighton Clairvoyance v/Dorte Brighton Andersen
Rudsgade 41A, st., 4291 Ruds Vedby
CVR nr.: 34940444
Tlf.: 5230 2049 / Mail: info@brightonclairvoyance.dk

Enhver ydelse fra Brighton Clairvoyance til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Brighton Clairvoyance skriftligt har accepteret disse.

Brighton Clairvoyance forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Brighton Clairvoyance bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter skøn fra Brighton Clairvoyance.

Brighton Clairvoyance tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

2. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Kunden kan betale via kortbetaling (VISA) eller MobilePay på produktsiden tilhørende Brighton Clairvoyance på siden: https://brightonclairvoyance.simplero.com/products

Ved personligt fremmøde i klinikken eller ved fysiske events, kan der betales med MobilePay.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter. Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Brighton Clairvoyance kan ikke holdes ansvarlig for mails som Kunden ikke har modtaget.

3. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Brighton Clairvoyance.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir el. lign. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Brighton Clairvoyance. Selvom materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Brighton Clairvoyance intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Brighton Clairvoyance er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.

4. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Digitale produkter

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor download af produktet begyndes.

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. Afbestilling af kurser, workshops, uddannelser og events skal ske skriftligt på mail til info@brightonclairvoyance.dk eller nedenstående fysiske adresse.

Tilmelding til events er bindende, og der skal betales fuld pris, selvom Kunden bliver forhindret i at deltage. Afbestilling af deltagelse i et event kan ske indtil 24 timer inden eventet påbegyndes. Ved afbestilling senere end 24 timer før eventet starter, ydes ingen refusion.  

Fysiske produkter

Bøger og andre fysiske produkter kan returneres og ombyttes, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget / ikke komplet stand uden beregning for gentagen levering. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, dvs. bøger og andre fysiske produkter, og Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene til- bage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til:

Brighton Clairvoyance v/Dorte Brighton Andersen
Rudsgade 41A, st., 4291 Ruds Vedby
CVR nr.: 34940444
Tlf.: 5230 2049 / Mail: info@brightonclairvoyance.dk

Behandling

1:1 behandling i klinikken eller som fjernbehandling online, bookes via hjemmesiden: www.brightonclairvoyance.dk hvor der er bookingknapper som videresender Kunden til bookingsystemet på adressen: https://brighton.onlinebooq.dk/

Aflysning af 1:1 behandlinger skal foretages minimum 24 timer inden behandlingen, idet der ellers ikke ydes refusion, da behandlingen ellers kunne være blevet booket af en anden kunde. Kun i særlige tilfælde ved eksempelvis sygdom, kan der dispenseres for dette

5. DATABEHANDLING

Brighton Clairvoyance foretager registrering af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere varen til Kunden.
Personoplysninger registreres hos https://brightonclairvoyance-2.simplerosites.com/

og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Indehaveren af Brighton Clairvoyance har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige er Dorte Brighton. Kundeoplysninger opbevares krypteret. Kundeoplysninger transmitteres krypteret.

Oplysninger afgivet til www.brightonclairvoyance.dk vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos www.brightonclairvoyance.dk har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden.

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til www.brightonclairvoyance.dk via e-mail til info@brightonclairvoyance.dk.

Cookies

På www.brightonclairvoyance.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan, afhænger af den anvendte browser.

Logstatistik

Der indsamles automatisk oplysninger om din brug af vores hjemmeside www.brightonclairvoyance.dk ved hjælp af logstatistik. Disse oplysninger omfatter Kundens IP-adresse, browsertype og -version, operativsystemtype og -version, besøgte sider, placering og andre oplysninger om Kundens brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores hjemmeside og vores service til dig. Brighton Clairvoyance deler ikke disse oplysninger med tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at opfylde eventuelle juridiske forpligtelser.

6. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Brighton Clairvoyance.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

Brighton Clairvoyance kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Brighton Clairvoyance er underlagt persondatalovgivningens, herunder EU´s (persondataforordning og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv ved brug af www.brightonclairvoyance.dk eller ved anden interaktion med Brighton Clairvoyance, kan du klage til Datatilsynet her:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 3319 3200

Mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk